Správy

Spoločnosť D-fabric dosiahla 24. januára 2015 dohodu o spolupráci s univerzitou Wuyi.

2015-02-01

Mámedosahvyda cooperative dohoda with Wuyi University on 24thJan.,2015.


Univerzita Wuyi vybuduje výskumnú základňu výskumu a výroby a pracovné stanice